Kalkulace

Kalkulace

Samotná kalkulace je jedna z nejdůležitějších věcí při realizaci projektu. Je pro zákazníka rozhodující. Již od první schůzky se snažíme vyhovět stylu, ale hlavně finančním možnostem investora. Tak aby byl na konci realizace ve všech ohledech spokojen. Naše firma se zaměřuje na řešení originálních a nestandardních interiérů. Z toho také vyplývá, že atypické interiéry jsou náročné, jak jejich složitou přípravou tak i náročnou realizací. K realizaci originálních interiérů je zapotřebí mnoho zajímavých a nestandardních materiálů, které jsou samozřejmě finančně nákladné a práce s nimi vyžaduje speciální znalosti a zkušenosti. Je tedy zřejmé, že ceny atypických realizací jsou vyšší, než u standardních zakázek. Zájem o originální interiér však mezi lidmi stoupá.

Naším cílem je přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně a při konzultacích o nákladech projektu dojít ke vzájemné shodě a spokojenosti. Ve většině případů se cena při realizaci stanovuje na hodinu za dohodnutou cenu, ale toto není podmínkou. Je to způsobeno provedením prací náročných na čas a námi kladený důraz na vysokou kvalitu provedených prací. Krása a luxus je v detailu, který potřebuje čas a klid. Přistupujeme k zakázce jako k celkovému uměleckému dílu, které se musí již od počátku stavět poctivě, precizně a kvalitně, abychom dosáhli té nejvyšší kvality. Odměnou za dobře provedenou práci nám je spokojenost zákazníka.


Chytré sklo
prodej a montáž pěnového skla
prodej a osazení betonových jímek
více informací www.chytresklo.cz