Realizace

Realizace

Při realizaci projektu postupujeme od začátku až do samotného konce námi osvědčenými způsoby a technickými postupy. Již u bouracích prací při rekonstrukci a nebo u zahájení v novostavbách pečlivě zaměřujeme důležité orientační body a místa určené k výstavbě nového interiéru. Chyby způsobené špatným zaměřením mohou v konečném výsledku znehodnotit kvalitu díla a v luxusních interiérech jsou chyby takřka nepřípustné. Při subdodávce partnerských firem, vždy dohlížíme u prováděných prací na požadovanou kvalitu a přesnost. Po řádném zaměření přistupujeme k výstavbě důležitých konstrukčních prvků. Materiály samozřejmě vhodně zvolíme, tak aby nezatěžovaly nosné konstrukce a byly vhodné pro následující kroky nutné k úspěšnému dokončení zakázky. Po dokončení důležitých konstrukčních prvků interiéru a rozvodů instalací vše řádně zkontrolujeme, zda-li je vše dle návrhu, provedeme nutné tlakové zkoušky instalací a jejich zápis do protokolu. Vše samozřejmě po celou dobu fotíme pro případnou potřebu určení místa rozvodů instalací.

Nyní můžeme přistoupit k nejzajímavější práci z celého projektu. Aplikace povrchových materiálů. Před samotným krokem vždy oslovíme investora ke konečnému schválení všech zvolených barev a povrchů (dlažby, obklady, malby). Nevhodně zvolený materiál se jen těžko po aplikaci odstraňuje. Předposledním krokem projektu je kompletace vybavení interiéru. Již v této fázi je dílo takřka u konce, zbývá vyplnit veškeré mezery a spoje vhodnými tmely pro větší životnost interiéru a nepochybně i pro jeho ucelený estetický vzhled. Vše je řádně umyto a uklizeno a dílo je nachystáno k předání. Zákazník bude vyzván k předání díla a po podepsání náležitých dokumentů a doplacení zbylé částky je zákazníkovi dílo definitivně předáno k užívání.


Chytré sklo
prodej a montáž pěnového skla
prodej a osazení betonových jímek
více informací www.chytresklo.cz